zitpol-sauna

Sauna

sauna

Sauna fińska jest to sauna sucha, która charakteryzuje się wysoką temperaturą dochodzącą do 100 – 110 0Cprzy niskiej wilgotności, zaledwie 15 – 20%. Polewając kamienie obficie wodą otrzymujemy saunę mokrą, gdziewilgotność wzrasta do 40%, przy temperaturze dochodzącej do 80 0C.