zitpol-sauna

Sauna Mokra-Tylarium

sauna mokra

Sauna fińska jest to sauna sucha, która charakteryzuje się wysoką temperaturą dochodzącą do 100 -1100C przy niskiej wilgotności, zaledwie 15- 20%. Polewając kamienie obficie wodą otrzymujemy saunę mokrą, gdzie wilgotność wzrasta do 40% przy temperaturze dochodzącej do 800C. .